Имаме 3 туби със вместимост съответно 8л., 5л. и  3л. Най – голямата туба е пълна с бензин, а другите две са празни. Да се разпредели бензинът на две равни части, като се използват само тези три съда.

 

 

Вместимост на тубите

туба а  8 литра

 туба b  5 литра

туба с 3 литра

Решение :

За да запишем, че преливаме 5 литра от туба а в туба с ще използваме означението Рас(5)

Алгоритъм на преливане

Състояние на съдовете

1. Начало

(a = 8; b = 0; c = 0)

2.Раb(5)

(a = 3; b = 5; c = 0)

3. Р(3)

(a = 3; b = 2; c = 3)

4. Рсa(3)

(a = 6; b = 2; c = 0)

5. Р(2)

(a = 6; b = 0; c = 2)

6. Раb(5)

(a = 1; b = 5; c = 2)

4. Р(1)

(a = 1; b = 4; c = 3)

8. Рсa(3)

(a = 4; b = 4; c = 0)

9. Край