Електронен урок

ЗАПЛАХИ ЗА СИГУРНОСТТА -  ВИРУСИ

 

Тенденции в развитието на вирусите

С масовото навлизане на мрежи и Internet вероятността за заразяване се увеличава многократно. Чрез бързата Internet разпространяването на вируси е бързо и лесно. За секунди е възможно да се прехвърлят множество вируси от един до друг компютър независимо от дистанцията между тях. В началото беше трудно да се създаде вирус, но с времето това става все по-лесно. За съжаление има устойчива тенденция към увеличаване на броя на вирусите. Макро-вирусите се развиват за сметка на ДОС вирусите. Вирусите се предават на всички видове носители на информания дори в накой случай на СD. В момента всички сме свидетели на състезание между вируси и анти-вирусни програми. В момента Макро вирусите които стават все по-голяма и сериозна заплаха и се пишат на Макроезиците "Visual Basic" и "Word Macro Language" който са използвани за създаването на пакета "MS-Office". В началото Вирусите за ДОС приложенията се разпространяваха бързо и лесно. Не е лесно да се направи вирус за "Windows" който да работи правилно. Някой програмисти които искат да са създатели на вируси, но нямат уменията за това просто премодифицират някой вирус. Никога не забравяйте че Internet е главното поле за действие на кракерите, които създават вирусите! Вече има множество вируси открити на CD. По-долу са отбелязани имената на вирусите открити върху CD.

 

 

 

 

 

E-mail: henrieta@dir.bg

Първият вирус е бил написан като защитно средство срещу софтуерните пирати. Той е бил написан на "Assembler" което го е правило малък и трудно откриваем. Повечето от вирусите вече се пишат на всички програмни езици и повечето случаи са големи, тромави и лесно откриваеми, но има и малки и коварни, трудно откриваеми вируси. Най-лошото което може да ви се случи е да се да се заразят анти-вирусните ви програми. Някои по-опитни пирати и хакери в началото отделяха вируса от програмата и го разпространяваха самостоятелно. Това сложи началото на Ерата на компютърните вируси. Последвалите вируси в началото бяха само версии на първият вирус. Предполага се, че първият вирус с защитна цел срещу нелегалното копиране на програми е бил "Criminal" - "престъпник" написан на Assembler. До момента са известни повече от 52 000 (с техните модифицирани версии) вируса. При своето появяване вирусите имаха невероятем бум. Разпространяваха се бързо и лесно чрез дискети. Липсата на софтуер, който да предпази компютрите от тези вируси допълнително утежняваше положението. След време се появяват и така нужните анти-вирусни програми. Паниката бе намалена до минимум. Появиха се обаче и тъй наречените "Stealth" вируси които започнаха да взаимодействат с онези програми и ги принуждаваха да казват че няма вируси. Неясен втори и по-жесток удар бе това. При създаването на мрежи от компютри рискът се увеличи многократно. При мрежите има възможност да се използват общи дискови устройства което увеличава риска многократно. С вкарването на CD-ROM устройства в употреба рискът отново намаля ,защото записа извън предвидени за целта лаборатории е невъзможен.

полезни web адреси:

www.aks.com

www.antivirus.com

www.kaspersky.com

www.commandcom.com

www.cai.com

"Abraxas"

"Alien"

"ARCV-1"

"Bamestra"

"Cinco"

"Eclipse"

"Gold"

"Jo"

"Kresplat"

"McWhale"

"Mimic"

"Math-Test"

"Page"

"PC-PMC"

"Shrunch"

"Swansong"

"Tim"

"WalkAbout"

"Warez"

"Win95.CIH"

"Z-10"