- Създаден е Visual Basic за Windows 1.0 през Май 1991.
- Създаден е Visual Basic 1.0 за DOS през септември 1992. Самият език не е съвместим с Visual Basic за - - - Windows, той е следваща версия на DOS-базираните компилатори на Microsoft — QuickBASIC и BASIC Professional Development System. Интерфейсът трудно може да се нарече графичен, защото използва допълнителните ASCII символи за симулиране на графичен интерфейс.
- Създаден е Visual Basic 2.0 през ноември 1992. Програмната среда е лесна за използване и е с подобрена скорост.
- Реализирана е версия 3.0 на Visual Basic през лятото на 1993 и е разделена на Стандартна и Професионална версии. VB3 включва енджин за бази от данни, който може да чете и пише бази данни Access.
- Visual Basic 4.0 през август 1995 е първата версия, способна да създава както 32-битови, така и 16-битови приложения за Windows. Предоставя възможността за писане на класове във Visual Basic.
- С версия 5.0 през февруари 1997, Microsoft реализира Visual Basic изключително за 32-битови версии на Windows. Също така предоставя възможността за компилиране до native изпълним код, елиминирайки необходимоста от runtime библиотеки.
- Visual Basic 6.0 през лятото 1998 е подобрен в много отношения, включително разработката на уеб-базирани приложения. VB6 влиза във фазата без поддръжка от Microsoft през март 2008.
- Visual Basic.NET е стартиран през 2001 заедно с.NET Framework. Неговите езикови възможности са далеч по-богати от предишните версии, но е и по-сложен и повечето програми, писани на старите VB трябва да се пренаписват, за да работят на VB.NET.
- Visual Basic.NET 2003 е стартиран през 2003 заедно с.NET Framework 1.1.
През 2004 Microsoft реализира бета версия на Visual Basic 2005 (кодово име Whidbey).
- През Ноеври 2005 г. е предоствен на пазара Visual Basic 2005. Стартира рекламна кампания за безплатно регистриране и ползване без граници на Visual Basic 2005 Express Edition.

Visual Basic
Visual Basic е събитийно-ориентирана среда за разработка, основаваща се на езика за програмиране Basic. Произвежда се от Microsoft Corporation и е част от пакета за разработка Visual Studio.
   Това е и основната среда на Microsoft за програмиране чрез т.н. техника RAD. С нея бързо се разработват приложения с графичен интерфейс за Windows.Средно добър програмист може бързо да състави просто бизнес приложение със средствата, предоставени от Visual Basic.
Microsoft Visual Studio
Ето най-вайните моменти от Visual Basic от създаването му до сега :
Чети още за :
Машинните езици
Асемблери
Forth
ALGOL
PILOT
Apl
PL/1
LOGO
Pascal
Prolog
Ada
MODULA - 2
C
C++
Perl
Bach
HTML и XHTML
Python
Visual Basic
Java
PHP
Delphi
AspectJ
Приложения - ABC