Питон е интерпретируем, интерактивен, обектно-ориентиран език за програмиране, създаден от Гуидо ван Росум в началото на 90-те години. Кръстен е на телевизионното шоу на BBC „Monty Python’s Flying Circus“. Често бива сравняван с Tcl, Perl, Scheme, Java и Ruby.
   Питон предлага добра структура и поддръжка за разработка на големи приложения. Той притежава вградени сложни типове данни като гъвкави масиви и речници, за които биха били необходими дни, за да се напишат ефикасно на C.
   Питон позволява разделянето на една програма на модули, които могат да се използват отново в други програми. Също така притежава голям набор от стандартни модули, които да се използват като основа на програмите. Съществуват и вградени модули, които обезпечават такива неща като файлов вход/изход (I/O), различни системни функции, сокети (sockets), програмни интерфейси към GUI-библиотеки като Тк, както и много други.
   Тъй като Питон е език, който се интерпретира, се спестява значително време за разработка, тъй като не са необходими компилиране и свързване (linking) за тестването на дадено приложение. Освен това, бидейки интерпретируем език с идеология сходна с тази на Java, приложение, написано на него, е сравнително лесно преносимо на множеството от останали платформи (или операционни системи).
Python
Hallo world на Pascal
 
program HelloWorld(input);
begin
   Writeln('Hello, World!');
end.
   Програмите, написани на Питон, са доста компактни и четими, като често те са и по-кратки от еквивалентните им, написани на C/C++. Това е така, тъй като:

- наличните сложни типове данни позволяват изразяването на сложни действия с един-единствен оператор;
- групирането на изразите се извършва чрез отстъп, вместо чрез начални и крайни скоби или някакви други - - ключови думи (друг език, използващ такъв начин на подредба, е Haskell);
- не са необходими декларации на променливи или аргументи.
Гуидо ван Росум
Чети още за :
Машинните езици
Асемблери
Forth
ALGOL
PILOT
Apl
PL/1
LOGO
Pascal
Prolog
Ada
MODULA - 2
C
C++
Perl
Bach
HTML и XHTML
Python
Visual Basic
Java
PHP
Delphi
AspectJ
Приложения - ABC