Prolog е резултат от дългогодишна изследователска работа. Първата официална версия на Prolog е създадена в Университета на Марсилия от Ален Колмерое в началото на 1970-те. Това е опит да се разработи език за програмиране, който да даде възможност да се описва логиката, вместо подробно да се описват инструкциите към компютъра.
   Prolog се развива в областта на изкуствения интелект. Първоначално става популярен сред изследователите, занимаващи се с изкуствен интелект. Философията на това се крие в логическите и декларативни аспекти на Prolog, който представлява фундаментално нов подход в компютърното програмиране, ставайки сериозен конкурент на LISP.
Prolog
   Prolog е компютърен език от пето поколение, който служи за логическо програмиране. Името Prolog е акроним от PROgramming in LOGic. Prolog е богата колекция от структури от данни и мощна система за писане на потребителски приложения. Той притежава свои логически аспекти, възможности за интерпретиране, компактност и присъща модуларност.
   За разлика от процедурните езици за програмиране като Pascal, PL/I и т.н., програмата, написана на Prolog,  дава на компютъра описание на проблема, като използва редица факти и правила, а след това го кара да
намери всички възможни решения на проблема. Когато бива използван Pascal например, програмистът трябва да каже на компютъра как точно да изпълни задачата, докато ако се програмира на Prolog, щом се опише какво трябва да се направи, системата на Prolog сама организира начина на реализиране. Поради декларативния подход, добре известните източници на грешки в Pascal, Basic и т.н. – като напр. цикли, които изпълняват повече или по-малко от необходимите операции – са елиминирани от самото начало. Нещо повече, Prolog учи програмиста как да направи добре структурирано описание на даден проблем. Освен това, той може да се използва и като инструмент за писане на спецификации.
   Prolog е език за програмиране от най-високо ниво, с общо предназначение, широко използван и днес. При изучаването му се набляга силно върху декларативността при изразяването на логическите връзки между обектите, отнасящи се към даден проблем, а не върху процедурните стъпки, необходими за решаването му. Системата взема решение за начина, по който да се реши проблема, включително и за сериите от инструкции, които компютърът трябва да изпълни, за да го реши. По-лесно е да се каже какво трябва да се направи и компютърът да бъде оставен да го направи. Тъй като главният критерий в съвременния комерсиален свят е бързината на изпълнението, Prolog е идеалният език за моделиране. В неговата концепция е заложено използването на паралелни архитектури. Той решава проблемите чрез претърсване на база от знания , което може да бъде усъвършенствано до голяма степен, ако няколко процесора бъдат накарани да претърсват различни части от базата данни.
   Prolog се използва в много компютърни програми за изкуствен интелект и в компютърната лингвистика. Неговите синтаксис и семантика се считат за много прости и ясни. В проекта „Операционни системи от пето поколение“ (FGCS, System V) се използва вариант на Prolog, наричан език-ядро. Други важни приложения на Prolog са експертните системи, които възпроизвеждат вземане на решение на ниво човек-експерт, и системите за управление на релационни бази данни.
   Prolog се основава на предикатното смятане,той обаче е ограничен само до хорновите клаузи. Изпълнението на дадена програма на Prolog всъщност е приложение на теорема, която се доказва чрез резолюция от първи ред. Основните методи са унификация, рекурсия и търсене с връщане назад.


Ален Колмерое
Чети още за :
Машинните езици
Асемблери
Forth
ALGOL
PILOT
Apl
PL/1
LOGO
Pascal
Prolog
Ada
MODULA - 2
C
C++
Perl
Bach
HTML и XHTML
Python
Visual Basic
Java
PHP
Delphi
AspectJ
Приложения - ABC