Perl е език за програмиране, създаден от Лари Уол през 1987. Уол е трябвало да създава отчети за системата, която е поддържал тогава и не е имало подходящ инструмент в момента, а не му се е искало да създава специализиран инструмент. Така на бял свят се е появил нов език.
   Пърл е заемал от доста езици - C, awk, Python, Lisp. Най-силните му черти са регулярните изрази, съвпадението на шаблони, вградените структури от данни (обикновени и асоциативни масиви) и най-голямата в света библиотека от свободно достъпни модули CPAN. На него може да се кодира процедурно, обектно-ориентирано и функционално (поддържа затваряния, едни от най-мощните абстракции в компютърната наука). Пърл е слабо типизиран език. Той е интерпретируем, като програмата първо се компилира до машиннонезависими инструкции (байткод), които се изпълняват от интерпретатора. За разлика от Java обаче, байткодът не е лесно достъпен, благодарение на което са избегнати редица проблеми с обратната съвместимост. Интерпретаторът на Пърл e написан на C и е преносим на огромен брой платформи (или операционни системи).
   Най-силната страна на Пърл е обработката на текст. Това го прави изключително популярен сред системните администратори и разработчиците на динамични уеб страници. Богатата библиотека с модули, както и фактът, че е слабо типизиран и интерпретируем език, правят възможна бързата разработка на приложения в много области, включително и настолни графични приложения.
   Най-популярната книга за Пърл е написана от автора му и е известна сред адептите на езика като "камилата" заради картинката на обложката си. Документацията на Пърл изобилства от шеги и игри на думи, за разлика от сухия език на повечето компютърна литература, а годишните обръщения на Лари ("State of the Onion", каламбур с обръщението на президента на САЩ, "State of the Union") са ненадминати образци на духовитост.


Perl
"камилата" от Лари Уол
Чети още за :
Машинните езици
Асемблери
Forth
ALGOL
PILOT
Apl
PL/1
LOGO
Pascal
Prolog
Ada
MODULA - 2
C
C++
Perl
Bach
HTML и XHTML
Python
Visual Basic
Java
PHP
Delphi
AspectJ
Приложения - ABC