Проф.Никлаус Вирт е създал Pascal през 1971г.,отначало като език за обучение.Той е чувствал,че съществуващите езици са прекалено сложни за прохождащите в компютърните науки студент и не насърчавал добрите навици в програмирането,както например PL/1 и Кобол са много комплексни и единствети подобрения,натрупани през годините,са добавяли нови и нови възможности.Вирт е искал да създаде мощен,но прост език,който да помага за изграждане на структорно мислене и да може да се използва за сложни проекти.
   Успехът на Pascal в комппютърното общество е феноменален,особенно сред научните работници и притежателите на персонални компютри.През 1977г.,само 6 години след създаването му,Pascal се изучава в повече от 400 колежа и университета и съществуват компилатори за различни операционни системи.
   В края на 80-те години е разработена обектно-ориентирана версия, наречена Object Pascal от фирмата Борланд (Borland), използвана по-късно в средата за разработване Delphi , която също е продукт на същата фирма.
   Езикът е кръстен на френският физик и математик Блез Паскал.
Pascal
Проф.Никлаус Вирт-създателят на Pascal
   Паскал напълно неоснователно е смятан от някои програмисти на C или С++ за език-играчка, тъй като поставя "ограничения" върху това, което може да се постигне, както и обезопасяването, което намалява бързодействието. С обезопасяването при работа с низове и масиви в Паскал се избягват типични за програмите на С грешки от използване на незаделена или чужда памет. Когато е нужно бързодействие, тези проверки в Паскал могат да бъдат изключвани, чрез командни ключове на по-известните компилатори.
Ето и някои компилатори за Pascal,през годините:

- Free Pascal — 32/64-битов компилатор за Pascal. Поддържа различни процесорни архитектури (i386, AMD64,  PowerPC, Sparc, ARM, m68k) и операционни системи (GNU/Linux, FreeBSD, Windows, Mac OS X и други).     Съвместим е с диалектите Borland Pascal и Delphi. Самият компилатор е написан на Pascal (така че компилира себе си). Разпространява се свободно под GNU GPL лиценз.
- Turbo Pascal — Най-популярният Pascal компилатор през 80-те и началото на 90-те.
- Borland Delphi — Популярна среда за разработка на приложения под Windows.
- GNU Pascal — Написан е на C и използва gcc като back-end. Работи на различни процесори и операционни системи. Поддържа ANSI/ISO стандарта за Pascal и е също до голяма степен съвместим с Turbo/Borland Pascal. За сметка на това съвместимостта с Borland Delphi е доста ограничена. Разпространява се свободно под GNU GPL лиценз.
- Virtual Pascal — Безплатен, но не е с отворен код. Съвместим е с Turbo Pascal и от части с Delphi 2. Поддържа OS/2, Windows, DOS и донякъде Linux. Компилаторът вече не се разработва.

Hallo world на Pascal
 
program HelloWorld(input);
begin
   Writeln('Hello, World!');
end.
Блез Паскал
Чети още за :
Машинните езици
Асемблери
Forth
ALGOL
PILOT
Apl
PL/1
LOGO
Pascal
Prolog
Ada
MODULA - 2
C
C++
Perl
Bach
HTML и XHTML
Python
Visual Basic
Java
PHP
Delphi
AspectJ
Приложения - ABC