Езикът PILOT (Programmed Inquiry,Learning Or Teaching) се използва изключително и само за изготвяне на компютърни уроци.Въпреки,че някои от версиите на PILOT поддържат звук и графика,общо взето езикът е съвсем прост и е идеално приспособен за подготовка на уроци.
   Езикът PILOT е създаден през 1960г. в Калифорнийския университет в Сан Фрациско от Джон Старкуедър.Оттогава езикът се използва ограничено за разработване на образователни програми,тъй като в това е главната му сила.Той не може да се използва като език с универсално предназначение.Съществуват няколко верси.
PILOT
Чети още за :
Машинните езици
Асемблери
Forth
ALGOL
PILOT
Apl
PL/1
LOGO
Pascal
Prolog
Ada
MODULA - 2
C
C++
Perl
Bach
HTML и XHTML
Python
Visual Basic
Java
PHP
Delphi
AspectJ
Приложения - ABC