Началото на PHP е поставено от Размус Лердорф през 1994 г., въпреки, че самият Лердорф смята 1995-та за рожденната година на PHP, когато той отваря кода на PHP. През 2005-та, бяха чествани 10 години PHP. В началото време Размус създава Perl скриптове за следене на посещенията на резюмето на личната му страница, които в последствие пренаписва и така се създава първата версия на PHP (тогва означаващо Personal Home Page). През 1997 г. Зеев Сураски и Анди Гутманс заедно с Размус Лердорф добавят нови функционалности и API за допълнителни модули към езика и така се създава PHP 3. Сураски и Гутманс пренаписват отново ядрото на езика и създават Zend engine през 1999г. Пренаписването е направено основно от Сураски и Гутманс като курсов проект по време на тяхното обучение в университета, който посещават. Пренаписването е в следствие на факта, че кодът на PHP2 е бил труден за поддръжка и доста нестабилен.
PHP
   PHP е скриптов език със синтаксис базиран на C и отчасти Perl. Използва се предимно в Web среда за създаване на широк кръг от услуги. Той е един от най-популярните езици за програмиране в Интернет и популярността му расте непрекъснато.
   PHP се разпространява под отворен лиценз, който по своята същност е BSD лиценза, и който позволява безплатно разпространяване на програмния код на езика, както и създаването на деривати под други лицензи с уговорката, че тези деривати не могат да включват PHP в името си. Фактът, че PHP се разпространява безплатно го прави удачен избор за изграждане на Web сървър базиран изцяло на безплатни продукти - GNU/Linux, Apache, MySQL/PostgreSQL и др.
   Самият език е преносим на много изчислителни архитектури и операционни системи като Windows, GNU/Linux, UNIX, Mac OS X.
   Съществуват множество разширения за PHP, които добавят различни функционалности и позволяват много по-бързо и ефективно разработване. Такива допълнителни функционалности към езика са:
Размус Лердорф-човекът,започнал разработването на PHP
- функции за обработка на изображения
- функции за работа с низове и регулярни изрази
- функции за работа с XML съдържание
- функции за работа със сокети
- функции за дата и час
- математически функции
- функции за компресия и шифриране/дешифриране
- функции за COM и .NET
- функции за SOAP
- функции за работа с различни СУБД
- функции за работа с принтер
- функции за създаване на приложения с графичен потребителски интерфейс базирани на библиотеката GTK
   PHP може да работи с всички модерни системи за управлени на релационни бази данни, като MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, SQLite и д.р.
Зеев Сураски и Анди Гутманс
На официалния сайт на PHP се намира обширна библиотека с информация за езика и модулите му, която може да се използва и за основно запознаване с езика, и като справочник по време на работата с него.
   Поради отворения характер на езика съществуват множество потребителски групи в България и по света посветени на програмирането с PHP, където всеки може да получи помощ в работата си с този език.
До сега през годините  PHP е претърпял много промени, като най-големи са тези:

Май 2000 г. - излиза версия 4 на PHP основана на Zend Engine 1.0
Юли 2003 г. - версия 5 на PHP основана на Zend Engine II
2005 г. - Уникод функционалност
Чети още за :
Машинните езици
Асемблери
Forth
ALGOL
PILOT
Apl
PL/1
LOGO
Pascal
Prolog
Ada
MODULA - 2
C
C++
Perl
Bach
HTML и XHTML
Python
Visual Basic
Java
PHP
Delphi
AspectJ
Приложения - ABC