Първоначалната версия на езика е разработвана в продължение на 18 месеца — от пролетта на 1991 до лятото на 1992 — от Патрик Нотън, Майк Шеридан и Джеймс Гослинг, както и от още десет разработчика. Поръчката е била на компютърния производител Sun Microsystems. Проектът е носил името „The Green Project“. Един от основните разработчици е Джеймс Гослинг, който се смята и за един от бащите на езика.
   Java е обектно-ориентиран език за програмиране. Кодът, написан на Java не се компилира до машинен код за определен процесор, а до специфичен за езика код, нарчен байт код. Поради това за изпълнението на програма, написана на Java е необходима т. нар. Виртуална машина.
   Подобна реализация има своите предимства и недостатъци. Главен недостатък е необходимостта от допълнителни ресурси (под формата на процесорно време и памет) за изпълнението на самата виртуална машина. Сред главните предимства са:
- лесната преносимост между различните платофрми (софтуерни или хардуерни), като за целта е необходимо - - само да се напише виртуална машна за съответната платформа;
- допълнителните действия, извършвани от виртуалната машина като изчистване на паметта, проверка за размерността на масивите;
- възможността за контрол на правата на потребителя на ниво виртуална машина и др.
   Ранните версии на виртуалните машини страдат от слаба производителност поради необходимостта от компилиране на байт кода до машинен код. Този проблем е решен в значителна степен след въвеждането на JIT компилатора във виртуалната машина.
   Java е строго типизиран, нищо не може да съществува извън обектите.
Версии на Java
Java може да се покаже като три основни типа:

Java Micro Edition - за работа на мобилни устройста като телефони, смартфони, дигитални асистенти и др.
Java Enterprise Edition - за работа в средата на интернер под формата на сървлети и Java Server Pages (JSP), от страна на сървъра.
Java Standart Edition - за разработка на клиентски приложения и аплети.
Към настоящият момент са известни следните версии на езика:

1.0, 1.1
1.2 с пазарно наименование Java 2, с което наименование се разпространяват и следващите версии. Тази версия включва значителни промени в API включени към езика
1.3, 1.4
1.5 с пазрно наименование Java 5. Тази версия включва значителни промени както в API така и в синтаксиса на езика.
През Март 2006 излезe версия 1.6 с пазарно наименование Java 6
Джеймс Гослинг-един от бащите на Java
Java
Чети още за :
Машинните езици
Асемблери
Forth
ALGOL
PILOT
Apl
PL/1
LOGO
Pascal
Prolog
Ada
MODULA - 2
C
C++
Perl
Bach
HTML и XHTML
Python
Visual Basic
Java
PHP
Delphi
AspectJ
Приложения - ABC