Forth (Форт) е език за програмиране, създаден през 1957 годинa от Чарлз Мур, работещ по това време като програмист в Stanford Linear Accelerator Center на машина IBM 1130, смятана тогава за машина от „трето поколение“. Той решава да го наименува „fourth generation computer language“ (Език за програмиране от четвърто поколение), или Fourth (четвърти). Тъй като IBM 1130 позволява имена на файлове само до 5 знака, той го модифицира на Forth.
   Форт е стекова среда за програмиране в реално време. Той съдържа в себе си интерпретатор, компилатор и много проста операционна система. Характерни особености на Форт са:

- обратно полско математическо представяне
- способност да компилира сам себе си до нов компилатор
- много ефективен многозадачен режим на работа
- лесна разширяемост

Ядрото на Форт се нарича Фиг Форт и представлява детайлно описание на 27-те основни команди , което съществува само като документ.
Forth
   Създателите на нова компютърна система като хардуер пишат програми за нея на ниско ниво , които да осигурят изпълнението на 27-те основни команди на Форт. Така те създават ядрото на Форт за новата хардуерна конфигурация. Форт съдържа в себе си „речник на командите“ и ядрото представлява първите 27 команди от него. Първата програма на Форт използва основните 27 команди , намиращи се в речника, и самата тя става нова команда, която се добавя като 28-ма в речника. Така става и с всяка следваща програма. По този начин, при веднъж създадено ядро на Форт, всякакъв съществуващ софтуер, написан на Форт, може да се зареди и изпълни без проблеми въпреки огромните хардуерни разлики в машините.
   Благодарение на това в днешно време Форт намира широко приложение в индустриални, промишлени и силно специализирани компютърни системи, включително и космическите изследвания. Бордовите компютри на експедицията до Луната, на луноход, на руските космически сонди „Венера“ и американските „Маринър“ са под управлението на системи, написани на Форт. Американските космически совалки, както и руската орбитална станция „Мир“ са били под  управлението на Форт.
Чети още за :
Машинните езици
Асемблери
Forth
ALGOL
PILOT
Apl
PL/1
LOGO
Pascal
Prolog
Ada
MODULA - 2
C
C++
Perl
Bach
HTML и XHTML
Python
Visual Basic
Java
PHP
Delphi
AspectJ
Приложения - ABC