Delphi е среда за разработка и език за програмиране. Произвежда се от Borland Corporation. Първоначално е можел да прави само Windows приложения, но сега има версии за Linux и .NET. Стандартните библиотеки на езика — Visual Components Library и CLX , съдържат широк комплект от стандартни класове и подпрограми.
   Първата версия на Delphi излиза през 1995 и позволява разработката на 16-битови Windows приложения. Следващата година Borland пускат Delphi 2, който генерира 32-битови приложения. През 2001 се появява версия за Linux, наречена Kylix. Delphi 8 излиза през 2003 с поддръжка на .NET. Последната версия е Delphi 2006 и към нея освен езикът Object Pascal/Delphi е включен и C#. Предизвикал революция в разработването на софтуер чрез т.нар. техника RAD(Rapid Application Development), средата за програмиране Delphi става основен инструмент на много хора, занимаващи се с бази от данни, приложения за интернет и др.
   Езикът на средата Delphi е първоначално наречен Object Pascal. Във версия 7 на Delphi, Borland променят името на езика на Delphi. И макар че вече официално езика се казва Delphi много хора все още използват старото му име — Object Pascal.
Delphi
Чети още за :
Машинните езици
Асемблери
Forth
ALGOL
PILOT
Apl
PL/1
LOGO
Pascal
Prolog
Ada
MODULA - 2
C
C++
Perl
Bach
HTML и XHTML
Python
Visual Basic
Java
PHP
Delphi
AspectJ
Приложения - ABC