Езикът С се използва за създаването на специални ефекти и графики за популярни филми,като "Завръщането на джадаите".Той се използваше за създаването на програми от Digital Research и Microsoft.Въпреки,че езикът е създаден в началото на 70-те,едва в средата на 80-те години той започва да се радва на всеобща популярност и успех.
   Езикът е създаден от Денис Ричи и Кен Томпсън в AT&T Bell Labs като прост и бърз език,на мини компютър DEC PDP-11 Unix и тази оригинална версия се смята за стандарт.Много години той се използваше главно в академичните среди,но накрая е беше приет и от компютърните специалисти,които оцениха качествата на С при създаването на софтуер.Поради неговата гъвкавост при решаване на различни проблени и връската му с операционната система Unix (популярна по онова време),С наистина оказва влияние на компютърния свят.Съществъват много компилатори за С,както и голям брой книги и учебници за него.
C
Денис Ричи
Кен Томпсън
Успехът на С вероятно се дължи на многото му качества,за които мечтае всеки програмист.Най-напред,той е бърз и има голямо множество от команди и оператори.
   Централната част на езика се състои само от 30 ключови думи (команди),като много от другите нужди се обслужват от външни функции.
   Езикът се изпълнява много бързо,като е относително лесен за изучаване и употреба.От друга страна С не е език за начинаещи.В С се използват синволи от долен регистър,като двоични допълнения например (~).
   Много от днешните операционни системи са написани главно на C. Популярният език C++ е разширена обектно-ориентирана версия на езика С, която в основната си част е съвместима със С като се изключат някой гранични случаи. C++ е основа на Java, този език пък е основа на C#.
   С е език от средно ниво и с него могат да се създават както ядра на операционни системи, така и приложения за тях. С езици от по-високо ниво, например от рода на BASIC, това не е възможно или практично.
   Код, написан на С, може много лесно да се използва на различни платформи, стига да е в стандартен вариант на езика: ANSI C или остарелия KNR.
Hallo world на C
 
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    printf("Hello, world!\n");
    return 0;
}
Чети още за :
Машинните езици
Асемблери
Forth
ALGOL
PILOT
Apl
PL/1
LOGO
Pascal
Prolog
Ada
MODULA - 2
C
C++
Perl
Bach
HTML и XHTML
Python
Visual Basic
Java
PHP
Delphi
AspectJ
Приложения - ABC