С++ е разширение на програмния език С.Създателят на С++ е Брьон Страуструп,езикът е бил разработван от 1983 до 1985 година,в AT&T Bell Labs,където работи Страуструп.Той добавя още възможности към С и така създава С++,който той сам нарича:"С с класове".Класовете в езика дефинират програми обекти с специални възможности,които превръщат С в С++.Името на езикът идва от това,че той е разширение на С ( С е наследник на друг програмен език-B,така че това е нещо като традиция).
   Една голяма част от приложните програми на много операционни системи, както и някои от самите операционни системи, са написани на този език.
   Езикът е широко използван,тъй като позволява да се създават бързи и компактни програми.
   По своята обектна ориентираност С++ има общи черти с Java и Delphi, но съществуват и редица разлики.
C++
Брьон Страуструп
Hallo world на C++
 
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
   cout << "Hello, world!\n";
}
Чети още за :
Машинните езици
Асемблери
Forth
ALGOL
PILOT
Apl
PL/1
LOGO
Pascal
Prolog
Ada
MODULA - 2
C
C++
Perl
Bach
HTML и XHTML
Python
Visual Basic
Java
PHP
Delphi
AspectJ
Приложения - ABC