Apl (A Programming Language)  е един от най-странните езици,който може да се срещне.Той изпозва гръдски букви и други специални синволи.Apl е много компактен,това ще рече,че програма написана на 5 реда на Pascal или Basic в Apl ще е 1 ред.Изчислителната мощност на езика е изключително голяма,тъй като езикът дава възможност да се обработват големи масиви само с няколко клавиша.
   Apl е създаден от Кенет Айвърсън през 1962г. и отначало е замислен кто език за въвеждане на математически формули в компютъра.С течение на времето,той се превръща в програмен език и се е използвал широко за научни приложения.
Apl
Чети още за :
Машинните езици
Асемблери
Forth
ALGOL
PILOT
Apl
PL/1
LOGO
Pascal
Prolog
Ada
MODULA - 2
C
C++
Perl
Bach
HTML и XHTML
Python
Visual Basic
Java
PHP
Delphi
AspectJ
Приложения - ABC