Ada е структуриран, компилиращ се език за програмиране със статично определяне на типа подобен на Pascal. Измислен е от Жан Ихбиа през 1975г.
   На комитета HOLWG (High Order Language Working Group) е поставена задача да намери подходящ език за министерството на отбраната на САЩ.След проучване се оказва,че нито един от съществуващите езици не е подходящ и затова се създава нов-Ada.Той е кръстен на Ада Лъвлейс,една жена,която е работила на примитивният компютър на Чарлс Бабидж,и която се смета за първата програмистка в света.
   На пръв поглед Ada прилича много на кода на Pascal,езикът Ada притежава някои способности,които го отличават от обикновените езици,той практически не може да се използва за създаване на програми.Езикът да възможност да се разбият огромните проблеми на управляеми части,всяка от които да се комплира и тества по отделно.По този начин големите програми стават много по-лесни за създаване,тестване и поддръжка.
   Ada включва възможности,като задачи,обработка на изключения,атрибути и указатели.
   Силата на Ada е областта на структурирното програмиране.Следвайки традициите на Pascal,на който много прилича,Ada е силно структурирана и поддържа сравнително организиран формат.Нейния код е прегледен и се проследява лесно.
Ada
Жан Ихбиа
Hallo world на Ada
 
program HelloWorld(input);
begin
   Writeln('Hello, World!');
end.
 
with Ada.Text_Io;
procedure Hello is
begin
   Ada.Text_Io.Put_Line("Hello world!");
end Hello;
Чети още за :
Машинните езици
Асемблери
Forth
ALGOL
PILOT
Apl
PL/1
LOGO
Pascal
Prolog
Ada
MODULA - 2
C
C++
Perl
Bach
HTML и XHTML
Python
Visual Basic
Java
PHP
Delphi
AspectJ
Приложения - ABC