АВС е първият цифров компютър, предшественик на ENIAC.По това време терминът "цифров" още не се употребява. АВС е създаден в периода от 1939 до 1941г от изобретателя Джон Винсент Атанасов,българин по бащина линия, и Клифърд Бери .Съкращението ABC е абревиатура и означава Atanasoff-Berry Computer. В ABC изобретателят му Джон Атанасов залага няколко нови революционни принципа, които и до днес намират приложение в компютърните технологии - изчислителните операции се осъществяват в среда от електронни компоненти, оперативната памет е осъществена с помощта на кондензатори, за пръв път организацията на изчислителния процес е осъществена в двойчна система, като се използват елементи, които реализират логическите функции конюнкция, дизюнкция и отрицание.
ABC
Джон Винсент Атанасов (1903-1995)
Джон Атанасов като млад
Първият компютър
Клифърд Бери
Чети още за :
Машинните езици
Асемблери
Forth
ALGOL
PILOT
Apl
PL/1
LOGO
Pascal
Prolog
Ada
MODULA - 2
C
C++
Perl
Bach
HTML и XHTML
Python
Visual Basic
Java
PHP
Delphi
AspectJ
Приложения - ABC