Асемблер
Остава проблемът да се разбие дадена задача на прости операции от машинно ниво,да се определи кои инструкции ще се използват и след това че се превърне селият алгоритъм в цифроф код.Създава се програма известна като асемблер,която да улеснева тазизадача.Вместо двоични или шеснадесетични числа при писане на програмата си програмистите вече могат да работят с мнемонични кодове,като LDA (LoaD Accumulator) за съхранение.Могат да се използват етикети за индефициране на местата,където трябва да се разклони програмата,а с инструкциите се  изброяват и операнди.Такива програми са относително лесни за разбиране и коригиране от човека.Когато програмата е завършена асемблерът я транслира в првилен машинен код.
   Асемблерният език е голямо подобрение в сравнение с непосредствения машинен код.Той обаче само опростява много от трудоемките операции при работа с машинен код.Програмистът все още трябва да се справя с всеки преблем от гледна точка на машинното ниво,инструкция по инструкция.
 
Пример за машинна инструкция за x86/IA-32 съвместими процесори е:

10110000 01100001
За програмиста е много по-лесно да разчете нейното еквивалентно представяне на асемблерен език:

mov al,0x61
Пример :
Чети още за :
Машинните езици
Асемблери
Forth
ALGOL
PILOT
Apl
PL/1
LOGO
Pascal
Prolog
Ada
MODULA - 2
C
C++
Perl
Bach
HTML и XHTML
Python
Visual Basic
Java
PHP
Delphi
AspectJ
Приложения - ABC